Home > LIGHTS - ASCII ART

LIGHTS - ASCII ART


			
 __________________________________________________________________________
Candles
 __________________________________________________________________________

    )
    (_)
    |`|
    | | _()
 jgs \_|_|_/`

  ..
 . . . .
. . /\ . .
. . \/. .
  ||
 ___||__(~\
 \______/


 ....!....
 !!!!!!!!!
 \___!___/
   !
 ____!____


    )\
    (&)
    _|._
   y\.-v'l
   f Y  |
   | "  |
   |   |
   b   |
   |   |
   |   |
   |   |
   |   |
   |   |
   |   |   ,;::;,
_..--f`-...-'|--..'/  ))
\ `-.!._____.!.-' (__,;'
 \        .---'
 ``-...___...-''

       )
       (_)
      .-'-.
      |  |
      |  |
      |  |
      |  |
     __|  |__  .-.
    .-' |  | `-:  :
   :   `---'   :-'
 jgs `-._    _.-'
      '""""""

   ^\
  < ^ \
   > >/
   |/
  \__
  |. |
  |. |
  |. |
  |. |
  |. |
  |:. |
  |:. |
  |:. |
  |:. |
  |::.|
  |:::|
 |=======|
 \   /
  >---<
 <----->
  >---<
 /   \
 [_______]

    /\
    / \
    \/\/
    ~|
    !~~-!
    |` ,!
    |'` |
    |  |
    |  |
    |  |
    |  |
    |  |
_______|___|_______
\         /
 \_______________/

      |\
      / |
     | /
     _\|__
     |   |
   __X-|   |-X__
  /~  |   |   \
 X   |   |   X
     |   |   /
   _X-----X----X ~
  /   |   |
 X   |   |   X
  \   |   |  _/
   X~--|   |-X~~
     |_  |
      ~--_|

  ;\         ;\
  (;_)        ( _)
 ___|___      ___|___
|  __ |`     |    |`
| _)*(_|@     | __  |@
|_(*****:@     |_)*(_ |@
:*******|@     :*****)_|@
|*******:@     |*******:@
:*******|@     :*******|@
|*******:@     |*******:@
:*******|@     :*******|@
|*******:@     |*******:@
:*******|@     |*******|@
|*******:@     :*******:@
:*******|@     |*******|@
|*******:@     :*******:@
:*******|@     |*******|@
|*******:@     :*******:@
:*******|@     |*******|@
|*******:@     :*******:@
:*******:@     |*******|@
|*******|@     :*******:@
~~~~~~~~~~     ~~~~~~~~~
  ________________________________
  /                /\       o .   #
 |                |_/       . . .  ##
 |   " Is what you are    |        . O o . ###
  \                \       . o .   #
  \    looking for       \       o O.   |
   |                |       . o O   |/|
   |   really worth the     |       ___o_  /,,|
   |                |       | O |  |,,,|
  /     Candle ? "      /       |o .|  | ,,|
  |                |        | .o|  | , |
  |                |        |O |  | , |
  \                \       | .O|  |  |
   |                |      __|o .|__ |  |
   |                |     / . O o o\|  |
   |                |     /. O .o .O .\  |
   /                |    |^^^^^^^^^^^^^| |
 __/___________________________  /     |       |__|_
 /               /  /      \      /======
 \               \__/       \_________/
 `-----------------------------'

    /\
    / \
    \/\/
    ~|
    !~~-!
    |` ,!
    |'` |
    |  |
    |  |
    |  |
    |  |
    |  |
_______|___|_______
\         /
 \_______________/

    /\
    / \
    \/\/
    ~|
    !~~-!
    |` ,!
    |'` |
    |  |
    |  |
    |  |
    |  |
    |  |
_______|___|_______
\         /
 \_______________/

   /\
   )))
   (//)
   \/
  .,.(.,.
 (  // )
  ) ( ) )
 ( (( (
 |  )) (
 (  V |   _
. |  ' |  (,)
`-+------+-----'

 _,__\   |;'|_
 \_` @'   @'_./
 \.'  )\ ''
    (&)
    _|._
   y\.-v'l
   f Y  |
   | "  |
   |   |
   b   |
   |   |
   |   |
   |   |
   |   |
   |   |
   |   |   ,;::;,
_..--f`-...-'|--..'/  ))
\ `-.!._____.!.-' (__,;'
 \        .---'
 ``-...___...-''


    ..:::::::::..
   ..:::::::::::::::..
  ..:::::: ====== :::::..
 ..::::: ========== ::::..
 ..::::: ==== |\ ==== ::::..
 .::::: ==== /%#| ==== :::..
 .::::: === |&@/ ==== :::::.
 ..::::: ===_\|_==== :::::..
 ..::::: /| .:. | :::::...
  ..:::: || .:. | ::::...
  ...:: (| .:. | ::....
   .... | .:. | ....


      / \
     | * |
     ( * )
      \ /
     ######
     ######
     ######
     ######
     ######
     ######       D D
     ######      D  D
     ######      D   D
     ######     D   D
\-----------------------/ DDDDD
 \_____________________/       ^
      /  \
     I O I
     I dOb I
      \_O_/
     ____I____
    (I    I)
     I    I
     I    I
     I    I
     I    I
     I    I
     I    I
  ______I    I_______  ____
 /    I    I    \ (____)
(    I_______I    )
 \_______________________/

         . . ...
        .:::'.`:::::.
       :::::: '::::::
       :::::: J6 ::::::
       ::::: HMw :::::
       ::::: WNM :::::
       :::::: MAM ::::::
       :::::.`;'.:::::
        ::Mmmmmmm;:
         KKKRRMMA
         KPPPP9NM
         K7IIYINN
         Klll1lNJ
         Klll1lNR
         Kl::1lJl
         L:::1:J -Jacob Roseose-
         L:::!:J
         L:::::l
         l:..::l  dWn.
      ,nnnnml:...:lmncJP',
 :::::::;mCCCc'pdPl:...:l9bqPyj'jm;:::::::
 ::::::OPCCcc.9b::;.....;::dP ,JCC9O::::::
 ::::' 98CCccc.9MkmmnnnmmJMP.JacOB8P '::::
 :::  `9qmCcccc""YAAAY""roseCmpP'  :::
 :::.   ``9mm,...   ...,mmP''   .::.
 :::::..    "YTl995PPPT77"   ..:::::
 :::::::::...         ...:::::::::
 ::::::::::::::::.........::::::::::::::::


i i  i i
I I  I I
`\_\___/_/'
  \#/
   E
   E
   E
   E
  dXb
  dXXXb

      /\      /\      /\
     //\\     //\\     //\\
     \\//     \\//     \\//
      ><      ><      ><
    .._||_..   ._||..    ._||..
    :/ !! :   |   \:   :/  :;
    |: :| |   | :: |   | :: ;|
    |: :; |   | :; |   | :: :|
    |;  : |   | : : |   | :: :|
    |   |   |   |   |   ,|
    |_._.__|   |__.__.|   |._._._|
    |    |  |    |  |    |
    |    |  |    |  |    |
    \_.. ._/   \_. .._/   \_.. ._/
     |  |    |  |    |  |
     |  |    |  |    |  |
     |  \._____./  \._____./  |
     \               /
      `-.______. . ..  ._______.-'
           \ ..  /
           |   |
           |   |
           |   |
           |   |
           |   |
           |... .|
         ____/.. . ..\____
      _. -'         '-._
      /___________________________\ pjbPeter Bier

                |
               \*/
    *   *   *   *  /_\  *   *   *   *
   /_\  /_\  /_\  /_\  |||  /_\  /_\  /_\  /_\
   |||  |||  |||  |||  |||  |||  |||  |||  |||
   |||  |||  |||  |||  |||  |||  |||  |||  |||
   |||  |||  |||  |||  |||  |||  |||  |||  |||
   |||  |||  |||  |||  |||  |||  |||  |||  |||
   [===] [===] [===] [===] [===] [===] [===] [===] [===]
   [#]  [#]  [#]  [#]  [#]  [#]  [#]  [#]  [#]
   [#]  [#]  [#]  [#]  [#]  [#]  [#]  [#]  [#]
   [#]  [#]  [#]  [#############]  [#]  [#]  [#]
   [#]  [#]  [#]     [#]     [#]  [#]  [#]
   [#]  [#]  [#]    // \\    [#]  [#]  [#]
   [#]  [#]  [#]  ____//___\\____  [#]  [#]  [#]
   [#]  [#]  [###] \\ //_____\\ // [###]  [#]  [#]
   [#]  [#]     \\/    \//     [#]  [#]
   [################] //\ _____ /\\ [################]
            //_\\_____//_\\
              \\  //
               \\ //
               [#]
               [#]
              [#####]
             [###########]
           [#################]

                \ ' /
                - (\ /
 (\   (\   (\   (\  / | ) -  (\   (\   (\   (\
 | )   | )   | )   | )   `|   | )   | )   | )   | )
 `|   `|   `|   `|   |~|   `|   `|   `|   `|
 |~|   |~|   |~|   |~|   | |   |~|   |~|   |~|   |~|
 | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |
 | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |
 | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |
 | |   | |   | |   | |  \~~~/  | |   | |   | |   | |
\~~~/  \~~~/  \~~~/  \~~~/  (_)  \~~~/  \~~~/  \~~~/  \~~~/
 (_)   (_)   (_)   (_)_____(_)_____(_)   (_)   (_)   (_)
 (_)   (_)   (_)   \======(_)======/   (_)   (_)   (_)
 (_)   (_)   (_)_____________(_)_____________(_)   (_)   (_)
 (_)   (_)   \==============(_)==============/   (_)   (_)
 (_)   (_)_____________________(_)_____________________(_)   (_)
 (_)   \======================(_)======================/   (_)
 (_)_____________________________(_)_____________________________(_)
 \==============================(_)==============================/
                __(_)__
              __(=======)__
              (=============)

                 ...:::::::...
             .....:::::::: = ::::::::.....
     ..:::::::::::::::::::::::::: === ::::::::::::::::::::::::::..
  ..::::::::::::::::::::::::::::: ======= :::::::::::::::::::::::::::::..
 .:: === ::: === ::: === ::: === === |\ == === ::: === ::: === ::: === :
 .: ======= ======= ======= ========= /@#| ======== ======= ======= ======:
 . === |\ ==== |\ ==== |\ === /\ === |*%/ === /| ===== |\ ==== /\ === /| ==
. === /%#| == /#&\ == /@*| = |*%\ ===_\|_=== |%#\ === /*%| == /%#| = /*&\ =
. == |&@/ === |%*/ = |#&/ == \@#/ ==/|  |\= \&@/ == |@#/ == |*@/ == \@#| =
 . ==_\|_====_|/_====_\|_====_|/_===||  |)==_|/_====_\|_====_\/_====_|/_==
 .::|  ||::|  |:::|  ||::|  |::(!  !.::|  |::||  ||::|  |::||  |:
  .:|  ||:.|  |.:.|  |):.|  |.:.:  :.:.|  |.:(|  ||:.|  |.:(|  |:
  .!  !)..!  !...!  !...!  !...:  :...!  !...!  !)..!  !...!  !.
   :  : . :  : . :  : . :  : .:':.:':. :  : . :  : . :  : . :  :
  .:':.:':.:':.:':.:':.:':.:':.:':.':...:'.:':.:':.:':.:':.:':.:':.:':.:':
  ':...:' ':...:' ':...:' ':...:'  : :  ':...:' ':...:' ':...:' ':...:'
   : :   : :   : :   : :   : :   : :   : :   : :   : :
   : :   : :   : :   : :  .' '.  : :   : :   : :   : :
   : '.....' '.....' '.....' '...:'  ':...' '.....' '.....' '.....' :
   '..............................   ..............................'
                   '. .'
                   : :
                   : :
                   : :
                   : :
                  .'  '.         -Diganta
                 .'    '.
                  '::...::'

                 ''
                \\||//

                -- /\--
      \\||// \\||// \\||// / \/ \ \\||// \\||// \\||// \\||// 
      --/\-- --/\-- --/\--  **  --/\-- --/\-- --/\-- --/\--
      / \/ \ / \/ \ / \/ \ | | / \/ \ / \/ \ / \/ \ / \/ \
       **   **   **  | |  **   **   **   **
      | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
      | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 
      | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
      | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
      | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
      | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
      ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
      \ XX / \ XX / \ XX / \ XX / \ XX / \ XX / \ XX / \ XX /
      XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX
      XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX
      XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX
      XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX
      XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX
      XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX
       XXXX  XXXX  XXXX XXXX XXXX  XXXX  XXXX  XXXX
       XXXX  XXXX  XXXX XXXXXXXXX  XXXX  XXXX  XXXX
        XXXX  XXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXX  XXXX
        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                  XX00XX
                  XX00XX
                  XX00XX
                  XX00XX
                  XX00XX
                  XX00XX
                 XXX00XXX
                 XXXX00XXXX
            XXXXXXXXXXXX0000XXXXXXXXXXXX
           XXX-MZorka-96*OOOOXXXXXXXXXXXXXX
          XXXXXXXXXXXXXXX0OOOOOXXXXXXXXXXXXXXX
         XXXXXXXXXXXXXXXXXOOOOOOOOXXXXXXXXXXXXXXXXX
 __________________________________________________________________________
Lantern
 __________________________________________________________________________

   ..:::::::..
  //////\\\\\\\
  |||||||||||||
  |||||||||||||
  |||||||||||||
HH |||||||||||||  HH
HH==================HH
HH==================HH
HH #############  HH
HH #############  HH
HH  ###########  HH
HH  #########   HH
HH   #######   HH
HH   #####    HH
HH    ()    HH
\\     ()    //
 \\    ()   //
  \\   () //
   \\   (//
    \\ //)(
   ____\/___()
 ,#################....
 ##################### ```
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


        &
     _____(_)____
     /\/\/\/\/\/\/\
    /\/\/\/\/\/\/\/\
    /\/\/\/\/\/\/\/\/\
   /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
   /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
  /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
  /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
 /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
 /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
 ^^^^^^^^^^^^^\^^/^^^^^^^^^^^^^
        )(==D
       / \
       /__ _\
      {=_==_=}
      {_==_==}
      {==_==_}
      {_=_==_}
       )__ _(
      /   \
      _)_ __ _(_
     _/_ ___ __ _\_
  jgs [______________]
 __________________________________________________________________________
Lavalamp
 __________________________________________________________________________

        .88888888.
       .8888888888.
       .88    88.
      .88     88.
      .88      88.
     .88       88.
     .88   ::.    88.
    .88   ':'     88.
    .88      .::.   88.
   .88      .::::   88.
   .88      ':::'    88.
  .88 .:::. .:.     .:  88.
  .88 ::::: ':'    ':'   88.
  88  ':::'    .::.      88
  88    .::. .:::::   .:. 88
  88    '::' :::::'   ':' 88
  '88      .::::: .::.  88'
  '88     .:::::' :::::  88'
   '88    ::::::. ':::' 88'
   '88    ::::::::.   88'
    '88  .:. ::::::::.  88'
    '88 '::.::::::::::..88'
     '88 .::::::::::::::88'
     '88::::::::::::::88'
      '88::::::::::::88'
      88::::::::::::88
     .888888888888888888.
     .888%%%%%%%%%%%%%%888.
    .888%%%%%%%%%%%%%%%%888.
    .888%%%%%%%%%%%%%%%%%%888.
   .888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888.
   888%%JGS%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888
  88888888888888888888888888888888
 __________________________________________________________________________
Light bulbs
 __________________________________________________________________________
   _____
  .'   `.
  /     \
 |      |
 '. +^^^+ .'
  `. \./ .'
   |_|_|
   (___)
 jgs (___)
   `---'

  _------_
 -~    ~-
 -   _   -
-   |>   -
-   |<   -
 -   |>   -
 -  ||  -
  -  ||  -
  -__||__-
  |______|
  <______>
  <______>
    \/

             ____
           ---    ---
         ---       ---
         --    _     --
        --     |>     --
        --     |<     --
         --    |>    --
         --    |<    --
          --   |>   --
          --   ||-  --
           --  ||  --
           --  ||  --
           |__________|
           <__________>
           <__________>
              \/

   .- ~ ~ -.
 .~      ~.
 /        \
|  .o~o~o~o.  |
|   \   /   |
 \   \  /   /
 `.  | |  .'
   ~. | | .~
   | | | |
   }~_~_~_~{
   }~_~_~_~{
   }~_~_~_~{
    |___|

   _.,----,._
  .:'    `:.
 .'       `.
.'        `.
:         :
`  .'`':'`'`/  '
 `.  \ |  /  ,'
  \  \ | /  /
  `\_..,,.._/'
   {`'-,_`'-}
   {`'-,_`'-}
   {`'-,_`'-}
   `YXXXXY'
    ~^^~

    ___,-----.___
  ,--'       `--.
  /           \
 /            \
 |             |
|              |
|    |~~~~~~~~~|    |
|    \     /    |
 |    \    /    |
 \    \   /    /
  \    |  |    /
  \    |  |    /
   \   |  |   /
   \   |  |   /
    \____|___| ___/
    )___,-----'___(
    )___,-----'___(
    )___,-----'___(
    )___,-----'___(
    \_____________/
      \___/

         ___
       .-"`  `"-.
      .'      '.
     /        \
     / #       \
     | #        |
     |         |
     ;   .-~~~-.   ;
     ;   )  (   ;
      \  (   )  /
      \  \  /  /
       \  ) (  /
       | | | |
       |__|_|__|
       {=======}
       }======={
       {=======}
       }======={
      jgs{=======}
        `""u""`
 __________________________________________________________________________
Lighter
 __________________________________________________________________________

 ___  A
 | |  {*}
 | | __V__
 |_|o_|%%%|0_
  |    |
  |    |
  |_______|
 __________________________________________________________________________
Matches
 __________________________________________________________________________

  *
  (
   )
  ((
 )) ))
 ( (  )
 )) ((
 .____.
 (|::::|(-------------------.
 )|::::|)___________________|
 (`----'
 ~  ~ -Lee Thompson-Herbert-

                 ' ,'.;
                  ,''
                  \ /
   ============================={_}


    _________
    /\ ()()()/\        (^)
   / \_\_\_\__\       {(o)}
   \ /\    \       \O/
    \/::\ acme \       v
    \:::\ matches\      ,---@
     \:::\    \     | . |_
     \:::\    \     |____7
      \:::\________\    |  |
      \::/    /    |  |
       \/________/     |  |
                 |  |
                 |  |
                 |____|

  *
  (
  )
 ((
 )) ))
( (  )
 )) ((
),----.)___________________________________
(|::::|(                  |
)|::::|)___________________________________|
(`----')
 ~  ~

___________________________________________________
|                         | ___
|                         |  ___
|                         |    ___
|                         |     |
|                         |_________ |
|                         |     |
|                         |     |
|                         |     |
|                         |__    |
|                         | \   |
|                         |  |   |
|                         |  |  |
|                         |  |  |
|                         |  |  |
|                         |__/   |
|                         | |   |
|                         | |   |
|                         | |   |
|                         | |   |
|                         | |   |
|                         | |   |
|                         | |  |
|                         | |  |
|                         | |  |
|                         | |  |
|                         | |  |
|                         | |  |
|                         | |  |
|                         | |  |
|                         | |  |
|                         | |  |
|                         | | |
|                         | | |
|                         | | |
|                         | | |
|                         | | |
|                         | | |
|                         | | |
|                         | | |
|                         | | |
|                         | | |
|                         | ||
|_________________________________________________|_||
|     Close cover before stiking match    | |
|           ______           | |
|                         | |
|================================================ | |
|================================================ ||
|================================================ ||
|_________________________________________________||
   _________________________________________________________________
  
      This page was updated on the 15th of December, 1997
            The Great Ascii Art Library 
                 Geocities 
   _________________________________________________________________

lights.ascii.uk
888d8b    888   888      
888Y8P    888   888      
888      888   888      
888888 .d88b. 88888b. 888888.d8888b 
888888d88P"88b888 "88b888  88K   
888888888 888888 888888  "Y8888b. 
888888Y88b 888888 888Y88b.   X88 
888888 "Y88888888 888 "Y888 88888P' 
      888            
   Y8b d88P            
    "Y88P"            
 _ _    _   _    
| (_)   | |  | |   
| |_ __ _| |__ | |_ ___ 
| | |/ _` | '_ \| __/ __|
| | | (_| | | | | |_\__ \
|_|_|\__, |_| |_|\__|___/
   __/ |       
   |___/        
                        
88 88       88              
88 ""       88      ,d        
88        88      88        
88 88 ,adPPYb,d8 88,dPPYba, MM88MMM ,adPPYba, 
88 88 a8"  `Y88 88P'  "8a 88  I8[  "" 
88 88 8b    88 88    88 88   `"Y8ba,  
88 88 "8a,  ,d88 88    88 88,  aa  ]8I 
88 88 `"YbbdP"Y8 88    88 "Y888 `"YbbdP"' 
    aa,  ,88                
    "Y8bbdP"                

		

ASCII Character Codes:

l = ASCII 108

i = ASCII 105

g = ASCII 103

h = ASCII 104

t = ASCII 116

s = ASCII 115

Capitalised:

L = ASCII 76

I = ASCII 73

G = ASCII 71

H = ASCII 72

T = ASCII 84

S = ASCII 83Links:
bustling.ascii.uk
camouflagic.ascii.uk
dabbling.ascii.uk
toronto.ascii.uk
arrangements.ascii.uk
asteroids.ascii.uk
gleaner.ascii.uk
nitency.ascii.uk
hyperotretous.ascii.uk
personship.ascii.uk